สินค้าฉลากเขียว

สินค้าที่ได้รับตราสัญญาลักษณ์ฉลากเขียว จะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินด้านการผลิตรวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อเราเปรียบเทียบกับสินค้าชนิดเดียวกัน สินค้าที่ได้ฉลากเขียวจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า

ปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก ต่างร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินกิจกรรม เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเร่งปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่กลุ่มผู้บริโภค โดยมุ่งหวังให้ผู้บริโภคซึ่งเป็นพลังมหาชน ได้แสดงพลังความเป็นผู้นำด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว

บริษัทกระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จำกัด (TUPI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยใน SCG Paper ได้ดำเนินการตอบสนองนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับฉลากเขียวสำหรับกระดาษกล่องขาวเคลือบ (Coated Duplex Board) เป็นบริษัทแรกของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ในปี 2552 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนากระดาษสำหรับทำแผ่นยิปซั่ม (Plasterboard Liner) จนได้รับตราสัญญาลักษณ์ฉลากเขียวอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์

ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทกระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จำกัดภายใต้เอสซีจี เปเปอร์ มีสินค้าที่ผ่านการรับรองฉลากเขียวจำนวน 9 รายการ

 • กระดาษกล่องขาวเคลือบ (Coated Duplex Board) จำนวน 7 รายการ
  สินค้า: กระดาษกล่องขาวเคลือบหลังเทา
  น้ำหนักมาตรฐาน: 250, 270, 300, 350, 400, 450 และ 500 กรัมต่อตารางเมตร
 • กระดาษสำหรับทำแผ่นยิปซั่ม (Plasterboard Liner)
  สินค้า: กระดาษสำหรับทำแผ่นยิปซั่มด้านหน้า
  น้ำหนักมาตรฐาน: 170 กรัมต่อตารางเมตร
  สินค้า: กระดาษสำหรับทำแผ่นยิปซั่มด้านหลัง
  น้ำหนักมาตรฐาน: 160 กรัมต่อตารางเมตร